Analiza  ili    Jezik:

Alina poreklo imena

Porijeklo prvog imena Alina. Istorija porekla imena Alina u različitim zemljama i jezicima.

Porijeklo prvog imena Alina, Put 1

Adal >

Drevni germanski (element)

Adela >

Drevni germanski (using element)

Adelina >

Drevni germanski (Latinskiized) (diminutival)

Adelina >

Italijanski


Adelina >

Rumunski


Adelina >

Njemački

Alina >

Italijanski (kratke forme)


Alina >

Rumunski (kratke forme)


Alina >

Njemački (kratke forme)

Porijeklo prvog imena Alina, Put 2

Adal + Heid >

Drevni germanskiDrevni germanski (element)(element)

Adalheidis >

Drevni germanski (using element)

Adela >

Drevni germanski (kratke forme)

Adelina >

Drevni germanski (Latinskiized) (diminutival)

Adelina >

Italijanski


Adelina >

Rumunski


Adelina >

Njemački

Alina >

Italijanski (kratke forme)


Alina >

Rumunski (kratke forme)


Alina >

Njemački (kratke forme)

Puno drvo imena Alina, Put 1

Adal >

Drevni germanski (element)

 
 
Adela >

Drevni germanski (using element)

 
 
 
Adél >

Mađarski

 
 
 
 
Ada >

Mađarski (kratke forme)

 
 
 
Adéla >

Češki

 
 
 
Adela >

Engleski

 
 
 
 
Adelia >

Engleski (elaboracija)

 
 
 
 
 
Delia >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
Adella >

Engleski

 
 
 
 
Della >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
Adela >

Španski

 
 
 
 
Adelia >

Španski (elaboracija)

 
 
 
 
Adelita >

Španski (Latinski Američko) (diminutival)

 
 
 
Adela >

Rumunski

 
 
 
Adela >

Poljski

 
 
 
Adèle >

Francuski

 
 
 
 
Adele >

Njemački

 
 
 
 
Adele >

Engleski

 
 
 
 
 
Adelle >

Engleski

 
 
 
 
Adele >

Italijanski

 
 
 
 
Adele >

Finski

 
 
 
 
 
Aada >

Finski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Ada >

Finski (kratke forme)

 
 
 
Adelina >

Drevni germanski (Latinskiized) (diminutival)

 
 
 
 
Adelina >

Italijanski

 
 
 
 
 
Ada >

Italijanski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Alina >

Italijanski (kratke forme)

 
 
 
 
Adelina >

Portugalski

 
 
 
 
 
Aline >

Portugalski (Brazilian) (kratke forme)

 
 
 
 
Adelina >

Španski

 
 
 
 
Adelina >

Rumunski

 
 
 
 
 
Adina >

Rumunski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Alina >

Rumunski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Alin >

Rumunski

 
 
 
 
Adelina >

Njemački

 
 
 
 
 
Alina >

Njemački (kratke forme)

 
 
 
 
 
Alina >

Poljski (kratke forme)

 
 
 
 
Adelina >

Bugarski

 
 
 
 
Adeline >

Francuski

 
 
 
 
 
Adeline >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Adalyn >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Adalynn >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Adelyn >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Aline >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
 
Alene >

Engleski

 
 
 
 
 
Aline >

Francuski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Line >

Francuski (kratke forme)

 
 
Æðel >

Anglo-Saxon (cognate)

 
 
 
Ethel >

Engleski (using element)

 
 
 
 
Ethelyn >

Engleski (diminutival)

 
 
Aldo >

Drevni germanski (using element)

 
 
 
Alda >

Drevni germanski

 
 
 
 
Alda >

Italijanski

 
 
 
 
Alda >

Portugalski

 
 
 
 
 
Aldina >

Portugalski (elaboracija)

 
 
 
 
 
 
Dina >

Portugalski (kratke forme)

 
 
 
 
Aude >

Francuski

 
 
 
Aldo >

Italijanski

 
 
 
Aldo >

Portugalski

 
 
Aðal >

Drevni skandinavski (cognate)

Puno drvo imena Alina, Put 2

Adal + Heid >

Drevni germanskiDrevni germanski (element)(element)

 
 
Adalheidis >

Drevni germanski (using element)

 
 
 
Adela >

Drevni germanski (kratke forme)

 
 
 
 
Adél >

Mađarski

 
 
 
 
 
Ada >

Mađarski (kratke forme)

 
 
 
 
Adéla >

Češki

 
 
 
 
Adela >

Engleski

 
 
 
 
 
Adelia >

Engleski (elaboracija)

 
 
 
 
 
 
Delia >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Adella >

Engleski

 
 
 
 
 
Della >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
Adela >

Španski

 
 
 
 
 
Adelia >

Španski (elaboracija)

 
 
 
 
 
Adelita >

Španski (Latinski Američko) (diminutival)

 
 
 
 
Adela >

Rumunski

 
 
 
 
Adela >

Poljski

 
 
 
 
Adèle >

Francuski

 
 
 
 
 
Adele >

Njemački

 
 
 
 
 
Adele >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Adelle >

Engleski

 
 
 
 
 
Adele >

Italijanski

 
 
 
 
 
Adele >

Finski

 
 
 
 
 
 
Aada >

Finski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Ada >

Finski (kratke forme)

 
 
 
 
Adelina >

Drevni germanski (Latinskiized) (diminutival)

 
 
 
 
 
Adelina >

Italijanski

 
 
 
 
 
 
Ada >

Italijanski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Alina >

Italijanski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Adelina >

Portugalski

 
 
 
 
 
 
Aline >

Portugalski (Brazilian) (kratke forme)

 
 
 
 
 
Adelina >

Španski

 
 
 
 
 
Adelina >

Rumunski

 
 
 
 
 
 
Adina >

Rumunski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Alina >

Rumunski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
 
Alin >

Rumunski

 
 
 
 
 
Adelina >

Njemački

 
 
 
 
 
 
Alina >

Njemački (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Alina >

Poljski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Adelina >

Bugarski

 
 
 
 
 
Adeline >

Francuski

 
 
 
 
 
 
Adeline >

Engleski

 
 
 
 
 
 
 
Adalyn >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Adalynn >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Adelyn >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Aline >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
 
 
Alene >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Aline >

Francuski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Line >

Francuski (kratke forme)

 
 
 
Adelaida >

Španski

 
 
 
Adelaida >

Mađarski

 
 
 
 
Ada >

Mađarski (kratke forme),

 
 
 
 
Alida >

Mađarski (diminutival)

 
 
 
Adélaïde >

Francuski

 
 
 
 
Adelaide >

Engleski

 
 
 
 
 
Ada >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
Addie >

Engleski (diminutival)

 
 
 
 
 
Addy >

Engleski (diminutival)

 
 
 
 
 
Della >

Engleski (kratke forme),

 
 
 
 
Adelaide >

Italijanski

 
 
 
 
 
Ada >

Italijanski (kratke forme),

 
 
 
 
Adelaide >

Portugalski

 
 
 
Adelais >

Drevni germanski (kontrakcija)

 
 
 
 
Aalis >

Srednjovekovni francuski

 
 
 
 
 
Aileas >

Škotski

 
 
 
 
 
Ailís >

Irski

 
 
 
 
 
Alica >

Slovački

 
 
 
 
 
Alice >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Ali >

Engleski (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Alise >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Allie >

Engleski (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Ally >

Engleski (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Alyce >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alys >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alyse >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Eilís >

Irski

 
 
 
 
 
 
 
Eilish >

Irski

 
 
 
 
 
Alice >

Francuski

 
 
 
 
 
Alice >

Portugalski

 
 
 
 
 
Alice >

Italijanski

 
 
 
 
 
Alícia >

Katalonski

 
 
 
 
 
Alícia >

Portugalski

 
 
 
 
 
Alicia >

Španski

 
 
 
 
 
Alicia >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alease >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alecia >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Aleesha >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Alesha >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Alesia >

Engleski

 
 
 
 
 
 
 
Lesia >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Alisha >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alishia >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Alisia >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Alissa >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alisya >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Allissa >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Allycia >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Alycia >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alysa >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Alysha >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Alysia >

Engleski

 
 
 
 
 
 
Alyssa >

Engleski

 
 
 
 
 
 
 
Lyssa >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Alyssia >

Engleski (Modern)

 
 
 
 
 
 
Elicia >

Engleski (Rijetko)

 
 
 
 
 
 
Lecia >

Engleski (Rijetko) (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
Lisha >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
 
 
 
Kalisha >

Afroamerikanac (Rijetko) (elaboracija)

 
 
 
 
 
 
 
Talisha >

Afroamerikanac (Rijetko) (elaboracija)

 
 
 
 
 
Alicja >

Poljski

 
 
 
 
 
Aliisa >

Finski

 
 
 
 
 
 
Alli >

Finski (diminutival)

 
 
 
 
 
Alis >

Welsh

 
 
 
 
 
Alisa >

Ruski

 
 
 
 
 
Alisa >

Finski

 
 
 
 
 
Alise >

Latvijski

 
 
 
 
 
Alison >

Francuski (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Alison >

Engleski

 
 
 
 
 
 
 
Ali >

Engleski (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Allie >

Engleski (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Allison >

Engleski

 
 
 
 
 
 
 
Ally >

Engleski (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Allyson >

Engleski

 
 
 
 
 
 
 
Alyson >

Engleski

 
 
 
 
 
Alix >

Francuski

 
 
 
 
 
Aliz >

Mađarski

 
 
 
 
 
 
Alíz >

Mađarski

 
 
 
Adelajda >

Poljski

 
 
 
 
Ada >

Poljski (kratke forme)

 
 
 
Adelheid >

Njemački

 
 
 
 
Ada >

Njemački (kratke forme)

 
 
 
 
Alida >

Njemački (diminutival)

 
 
 
 
Heida >

Njemački (diminutival)

 
 
 
 
Heidi >

Njemački (diminutival)

 
 
 
 
 
Heidi >

Švedski

 
 
 
 
 
Heidi >

Norveški

 
 
 
 
 
Heidi >

Danski

 
 
 
 
 
Heidi >

Finski

 
 
 
 
 
Heidi >

Engleski

 
 
 
Adelheid >

Holandski

 
 
 
 
Aleid >

Holandski (kratke forme)

 
 
 
 
Aleida >

Holandski (kratke forme)

 
 
 
 
Alida >

Holandski (diminutival)

 
 
 
 
Elke >

Frizijski (diminutival)

 
 
 
 
 
Elke >

Holandski

 
 
 
 
 
Elke >

Njemački

 
 
 
Alscher >

Njemački (prezime)

 
 
 
 
Aleshire >

Njemački (prezime)

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Uzmite analizu

Više o prvom imenu Alina

Alina značenje imena

Šta znači Alina? Značenje imena Alina.

 

Alina poreklo imena

Odakle je došlo ime Alina? Poreklo imena Alina.

 

Alina definicija imena

Ovo ime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora, ženske i muške varijante imena Alina.

 

Alina na drugim jezicima

Saznajte kako ime Alina odgovara imenu na drugom jeziku u drugoj zemlji.

 

Kako izgovoriti Alina

Kako izgovorite Alina? Različiti načini proglasiti Alina. Izgovor iz Alina

 

Alina kompatibilnost sa prezimenima

Alina test sa kompatibilnošću sa prezimenima.

 

Alina kompatibilnost sa drugim imenima

Alina test sa kompatibilnošću sa drugim imenima.

 

Spisak prezimena sa imenom Alina

Spisak prezimena sa imenom Alina