Analiza  ili    Jezik:

Košar poreklo

Poreklo prezimena Košar

Iz slovanskog slova koš znači "korpa". Prvobitno je naznačila osobu koja je napravila ili prodala korpe.

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Uzmite analizu

Više o prezimenu Košar

Košar značaj

Šta znači Košar? Značenje prezimena Košar.

 

Košar porijeklo

Odakle je došlo prezime Košar? Poreklo prezimena Košar.

 

Košar definicija

Ovo prezime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora prezime Košar.

 

Košar kompatibilnost sa imenima

Košar test kompatibilnosti sa imenima.

 

Košar kompatibilnost sa drugim prezimenima

Košar test sa kompatibilnošću sa drugim prezimenima.

 

Imena koja se koriste sa Košar

Imena koja se koriste sa Košar