Analiza  ili    Jezik:

Neva poreklo imena

Porijeklo prvog imena Neva. Istorija porekla imena Neva u različitim zemljama i jezicima.

Porijeklo prvog imena Neva

Genovefa >

Drevni germanski (Latinskiized, ?)

Geneviève >

Francuski

Genevieve >

Engleski

Geneva >

Engleski (kontrakcija)

Neva >

Engleski (kratke forme)

Puno drvo imena Neva

Genovefa >

Drevni germanski (Latinskiized, ?)

 
 
Geneviève >

Francuski

 
 
 
Genevieve >

Engleski

 
 
 
 
Geneva >

Engleski (kontrakcija)

 
 
 
 
 
Neva >

Engleski (kratke forme)

 
 
 
 
Veva >

Engleski (diminutival)

 
 
 
Ginette >

Francuski (diminutival)

 
 
Genoveffa >

Italijanski

 
 
Genoveva >

Španski

 
 
Genoveva >

Portugalski

 
 
Genowefa >

Poljski

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Uzmite analizu

Više o prvom imenu Neva

Neva značenje imena

Šta znači Neva? Značenje imena Neva.

 

Neva poreklo imena

Odakle je došlo ime Neva? Poreklo imena Neva.

 

Neva definicija imena

Ovo ime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora, ženske i muške varijante imena Neva.

 

Neva kompatibilnost sa prezimenima

Neva test sa kompatibilnošću sa prezimenima.

 

Neva kompatibilnost sa drugim imenima

Neva test sa kompatibilnošću sa drugim imenima.

 

Spisak prezimena sa imenom Neva

Spisak prezimena sa imenom Neva