Analiza  ili    Jezik:

Kako izgovoriti Gabriel

Ljudi iz različitih zemalja koriste različite načine da izgovaraju Gabriel.

Kako izgovorite Gabriel u različitim zemljama i jezicima?

Transkripcija ili kako izgovoriti ime Gabriel. Najčešći Gabriel izgovor:

01 ga-bree-EL (na francuskom)
02 GAH-bryel (na španskom)
03 GAHP-ree-el (na njemačkom)
04 GAHB-ree-el (na finskom)
05 GAY-bree-əl (na engleskom)
06 GAHP-ryel (na poljskom)

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Uzmite analizu

Više o prvom imenu Gabriel

Gabriel značenje imena

Šta znači Gabriel? Značenje imena Gabriel.

 

Gabriel poreklo imena

Odakle je došlo ime Gabriel? Poreklo imena Gabriel.

 

Gabriel definicija imena

Ovo ime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora, ženske i muške varijante imena Gabriel.

 

Nadimci za Gabriel

Gabriel pomalo imena. Nadimci za ime Gabriel.

 

Gabriel na drugim jezicima

Saznajte kako ime Gabriel odgovara imenu na drugom jeziku u drugoj zemlji.

 

Kako izgovoriti Gabriel

Kako izgovorite Gabriel? Različiti načini proglasiti Gabriel. Izgovor iz Gabriel

 

Gabriel kompatibilnost sa prezimenima

Gabriel test sa kompatibilnošću sa prezimenima.

 

Gabriel kompatibilnost sa drugim imenima

Gabriel test sa kompatibilnošću sa drugim imenima.

 

Spisak prezimena sa imenom Gabriel

Spisak prezimena sa imenom Gabriel