Analiza  ili    Jezik:

Stankić definicija

Stankić definicija prezimena: ovo prezime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora prezime Stankić.

Definišite Stankić

Znači "sin Stanko".

Gde dolazi prezime Stankić?

Prezime Stankić najčešće u Srbijan, Hrvatskan.
Izvor za prezime Stankić: Dato ime.

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Uzmite analizu

Više o prezimenu Stankić

Stankić značaj

Šta znači Stankić? Značenje prezimena Stankić.

 

Stankić porijeklo

Odakle je došlo prezime Stankić? Poreklo prezimena Stankić.

 

Stankić definicija

Ovo prezime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora prezime Stankić.

 

Stankić na drugim jezicima

Saznajte kako prezime Stankić odgovara prezimenima na drugom jeziku u drugoj zemlji.

 

Stankić kompatibilnost sa imenima

Stankić test kompatibilnosti sa imenima.

 

Stankić kompatibilnost sa drugim prezimenima

Stankić test sa kompatibilnošću sa drugim prezimenima.