Analiza  ili    Jezik:

Kako izgovoriti Lola

Ljudi iz različitih zemalja koriste različite načine da izgovaraju Lola.

Kako izgovorite Lola u različitim zemljama i jezicima?

Transkripcija ili kako izgovoriti ime Lola. Najčešći Lola izgovor:

01 LO-lah (na španskom)
02 LO-lə (na engleskom)

Analizirajte svoje ime i prezime. Slobodno je!

ili
Tvoje ime:
Vaše prezime:
Uzmite analizu

Više o prvom imenu Lola

Lola značenje imena

Šta znači Lola? Značenje imena Lola.

 

Lola poreklo imena

Odakle je došlo ime Lola? Poreklo imena Lola.

 

Lola definicija imena

Ovo ime na drugim jezicima, varijante pravopisa i izgovora, ženske i muške varijante imena Lola.

 

Nadimci za Lola

Lola pomalo imena. Nadimci za ime Lola.

 

Lola na drugim jezicima

Saznajte kako ime Lola odgovara imenu na drugom jeziku u drugoj zemlji.

 

Kako izgovoriti Lola

Kako izgovorite Lola? Različiti načini proglasiti Lola. Izgovor iz Lola

 

Lola kompatibilnost sa prezimenima

Lola test sa kompatibilnošću sa prezimenima.

 

Lola kompatibilnost sa drugim imenima

Lola test sa kompatibilnošću sa drugim imenima.

 

Spisak prezimena sa imenom Lola

Spisak prezimena sa imenom Lola